Usługi Windykacyjne

USŁUGI WINDYKACYJNE

 

  • dokładne rozpoznanie sytuacji dłużnika i jego najbliższych w kwestii finansowej i majątkowej
  • fachowe dochodzenie należności i zobowiązań finansowych
  • możliwość ustalenia miejsca pobytu dłużnika
  • skuteczne prowadzenie negocjacji oraz postępowań ugodowych
  • śledzenie spłaty zaległych należności
  • dobór odpowiedniej taktyki postępowania poprzez analizę psychologiczną i charakterologiczną dłużnika
  • pomoc w windykacji sądowej i egzekucyjnej
Usługi windykacyjne