Usługi dla biznesu

USŁUGI DLA BIZNESU

 

  • sprawdzenie uczciwości i lojalności podejrzanych pracowników
  • wyrywanie ,, przecieków informacji ” z Firmy, ujawnienie źródeł oraz inspiratorów tych incydentów pod kątem ich neutralizacji
  • pomoc w zakresie doboru i weryfikacji kadr, sprawdzenie danych biograficznych, historii zatrudnienia
  • ustalenie kontaktów towarzyskich, zawodowych, powiązań rodzinnych i związków przestępczych
  • rozpoznawanie otoczenie konkurencyjnego Firmy, identyfikacja zagrożeń i aktywne przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu
  • organizowanie kompleksowej osłony kontrwywiadowczej dla Firmy
  • sprawdzenie konkurencji i wykrywanie słabych punktów przeciwnika
Usługi dla biznesu