Usługi gospodarcze

USŁUGI GOSPODARCZE

 

  • ocena wiarygodności handlowej podmiotów gospodarczych
  • wywiad gospodarczy, rozpoznawanie i monitorowanie firm, ich potencjału osobowego, finansowego, technicznego, ustalenie struktur organizacyjnych, stosunków własnościowych, powiązań personalnych i finansowych
  • sprawdzenie dokumentów i oświadczeń finansowych na potrzeby instytucji finansowych
Usługi gospodarcze